مطالب پیشنهادی از سراسر وب

» کارت هوشمند ملی یا......

شب جمعه بعد مراسم حسینیه دیدم جوانها یواشکی چیزی میگن میخندن
کمی مشکوک شدم .
اقا بهرام که یکی از بچه های با صفا و مومن هست صداش کردم
خوب ما بزرکترا باید حواسمون باشه تا دشمنانمان { امریکا ، اسرائیل}
این جوانهای پاک را از راه بدرنکنن ؟؟!!
اومد گفت بفرما حاجی گفتم بشین
نشست ، گفتم بچه ها برای چی  میخندن؟
با خنده گفت برای کارت ملی!!
گفتم برای کارت ملی ؟ مگر کارت ملی خنده دارد؟
گفت حاجی رئیس ثبت احوال کشور گفته بعلت تحریم ، کارت خام
کارت ملی دیگه وارد نمیشه تا ابان ماه خودمان کارت ملی درست
میکنیم.
عجبببببببببببببب!!!!!!!!!!!!
این چه کارت ملی هست که  کارت خامش را وارد میکنند؟؟؟
گفتم اینم مثل خودرو ملیمان که کشک از اب در اومد

از ماست که برماست

 

 آرایشی بهداشتی
فرم ارسال نظر

  ساخت وبلاگ تبلیغاتی  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله


چاپ انواع پرچم های ساحلی ، تبلیغاتی و تشریفات چاپ انواع پرچم های ساحلی ، تبلیغاتی و تشریفات مشاهده