موضوع : | بازدید : 17 | تگ ها :
تاريخ : 21 / 1 / 1398 | 12:22 | نویسنده : پویا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مش صفر خدا خیرش بد هد  خروسی داشت که همیشه
 
خداصبح که میشد  با صدای بلند ی میخوند .
 
یه چند  روزی بود  که دیگه صدای خروس نمی امد .
 
وقتی دیدمش گفتم مش صفر پدر خدا بیامرز د یگه صدای
 
خروست نمیاد ؟؟؟؟
 
منم بهش عادت کردم خواب میمونم برای ادای دوگانه صبح؟
 
گفت والله حاجی  همسایه ها هی غرولند  میکردند
 
این خروست خواب خوشمون ازمون گرفته منم سر شو بریدم
 
عجب؟؟؟؟؟
 
 آنجا بود كه فهميدم هر كس مردم رابيدار كند سرش راخواهند بريد .
 
در دنیایی كه همه از مرغ تعريف ميكنند نامي ازخروس نيست،
 
 
زيرا همه بفكر سيرشدن هستند ... نه بفكر بيدار شدن  ...!!!

 پیچک