موضوع : | بازدید : 155 | تگ ها :
تاريخ : 20 / 7 / 1397 | 19:30 | نویسنده : پویا

 

اخیرا دوستان خدا ناباورمان { چینی ها} اقدام

به ساخت رباطی نمودند که میتواند نماز بخواند.

{ نه اقامه }

 

این عزیزان و ژن های برتر  میتوانند نمازشونو

بزارن بعهده این ربات تا قضای نمازشان را بخواند.

حالا اقامه هم نکرد نکرد.

 
پیچک