موضوع : | بازدید : 142 | تگ ها :
تاريخ : 21 / 6 / 1397 | 20:14 | نویسنده : پویا

 

گزارش فساد مالی و اخلاقی در بین تعدادی از اعضای شورای شهر

بابل را که خواندم؛ راستش حالم بد شد.

هئیت رئیسۀ شورای شهری مانند بابل مگر چه اثر و اهمیتی دارد

که برای تصرفش چنین نقشه‌های شوم و انزجارآوری کشیده شود؟

واقعاً در این شوراها چه چیز تقسیم می‌کنند؟

تردیدی نیست که شوراهای شهرهای مختلف کشور، شبیه به هم

نیست و در بسیاری از آنها افراد دلسوز و شریف و پاک‌دست و زحمت‌کش

به وفور یافت می‌شود؛ اما با توجه به خبرهایی از نوع آنچه در بابل رخ داده

و گزارش‌های مربوط به دستگیری و بازداشت به نسبت گستردۀ اعضای

شوراها در گوشه و کنار کشور، در مجموع به نظرم تشکیل این شوراها

به این صورت، تجربۀ شکست خورده و ناکامی است و لازم است مورد

بازبینی و آسیب‌شناسی عمیقی قرار گیرد؛ هر چند که وضعیت عمومی

کشور راز سر به مهری هم در این مورد باقی نگذاشته است!

خداوند همۀ ما را از این قهقرا و ابتذال بی پایان در امان نگه دارد چرا که

آدمی در شرایط انحطاط و گسترش دام‌های رنگارنگ از لغزش و خطا مصون

و محفوظ نیست. گاهی به جد فکر می‌کنم شاید عزلت گزیدن در گوشۀ

غاری، شرف داشته باشد بر زیستن در جامعه‌ای که بوی عفونت

و ابتذال سیاسی آن، راه نفس کشیدن را تنگ می‌کند!

 

متن از استاد:احمد زید ابادیپیچک