موضوع : | بازدید : 74 | تگ ها :
تاريخ : 3 / 4 / 1397 | 3:27 | نویسنده : پویا

 

حاجی خانم گفت حاجی
گفتم بله  عزیز دل حاجی
گفت یادته اون قدیما نه پشه کش بود نه مگس کش
با این همه مگس و پشه  که رو قندان و سفره  و
سر کولمون مینشستن اصلا عین خیالمون نبود
کلی هم شاد بودیم. و سرحال
اما الان با این همه امکانات همش غم همش غصه!!!
گفتم الهی حاجی فدات بشه اون مگسها قانع بودند
مردم ازار هم نبودند قناعت میکردند به همون سفره و قندان
اما الان همان مگسها شدن خر مگس  و خیلی هم حریص
به سفره و قندان که راضی نمیشن . نشستن روی روحمان
جسممان دارن مثل خوره  روحمان جسممان را میخراشن  .
همش بفکردفعشان هستیم دیگه وقتی نمیمونه برای شادی
و شادابی فداتشم سرشو انداخت پائین کمی با گلهای قالی
وررفت ، سرشو بلند کردگفت راست میگی  حاجی این
خرمگسها بدجوری هم بزرگن هم حریص.
خداوند منان خودش اینا را فقط میتونه دفعشان بکنه
چون هیچ پشه کش وحشره کشی زورش به اینا نمیرسه.پیچک