موضوع : | بازدید : 6 | تگ ها :
تاريخ : 28 / 10 / 1396 | 12:58 | نویسنده : پویا

 

فرمانروایی که نتواند جلوی بیداد بزهکاران و چپاولگران

را بگیرد شایستگی گرداندن کشور را ندارد

 

 

پاسی از شب گذشته بود به شاپور دوم ساسانی ، پادشاه ایران

زمین گفتند سه مرد کهن سال از جزیره لاوان به دادخواهی آمده اند

پس از اجازه فرمانروا ، آنها گفتند : اکنون سالهاست تازیان هر از

گاهی به جزیره ما یورش آورده و مروارید های صیادان را به یغما

می برند ، و اما اینبار علاوه بر مروارید یکی از دختران جزیره را نیز

دزده اند که این موجب شده مادر آن دختر بر بستر مرگ باشد و

پدرش هم از پی دزدان به دریا رفته و هفته هاست از او هم خبری

نیست می گویند شاپور برافروخت و رو به سرداران کشور نموده

و گفت تا جزایر ایران امن نشده کسی حق استراحت ندارد .

همان شب شاپورو لشکریان بر اسب رزم نشسته و به سوی جنوب

ایران تاختند . آنها جنوب خلیج فارس را که پس از دودمان اشکانیان

رها شده بود را بار دیگر به ایران افزودند و دزدان تبهکار را به زنجیر

عدالت کشیده و به ایران آوردند

 گفته می شود پس از پاکسازی جنوب ، پادشاه ایران به جزیره

لاوان رفت و از آن زن رنجور که همسر و دختر خویش را از دست

داده بود دلجوی نموده و پوزش خواستموضوع : | بازدید : 5 | تگ ها :
تاريخ : 28 / 10 / 1396 | 12:38 | نویسنده : پویاموضوع : | بازدید : 16 | تگ ها :
تاريخ : 28 / 10 / 1396 | 12:23 | نویسنده : پویاموضوع : | بازدید : 26 | تگ ها :
تاريخ : 26 / 10 / 1396 | 19:38 | نویسنده : پویا

 

 

بخاطر تظاهرات و حمله به نظامیان  در سال 57
از طرف اداره دستور دادند لباسهایمان را بگذاریم
کیف و صبح که میرفتیم اداره در اتاق مهمان درب
جبهه عوض بکنیم که بهمون صدمه نزنن انقلابیون
یک روز  بعد از اتمام خدمت حوصله عوض کردن
لباس را نداشتم ، با لباس نظامی برگشتم بروم منزل
که تو خیابان شکوفه بود
دیدم تو خیابان شکوفه معلمهای دبستان کودکان
دبستاتی را به هرکدام یک پفک دادن دستشان اوردن
تو خیابان شعار میداند
خمینی بما پفک داد
شاه بما کتک داد
انهم با ان زبان شیرین و کودکانشان
وقتی  خواستم از اینها رد بشوم بچه ها
ریختن رو سرم با پفک منو میزدند میگفتن
خمینی بما پفک داد
شاه بما کتک داد 
منهم ایستاده بودم هیچ عکس العملی هم نمیتونستم بکنم
چون همشون کودک بودند یکی از خانم معلمها را صدا کردم
گفتم خانم بیا اینها را ببر خمینی بما هم پفک میده انشاالله
خانمه با خنده امد بچه ها را از من دور کرد
چند وقت پیش دیدم بخاطر تظاهرات مردم ، از طرف حکومت
بچه دبستانی ها را اوردند خیابان موقع شعار دادن این
بچه های معصوم شعا ررا برعکس سر میدادند
یاد  این خاطره سال 57 افتادم
اما ان زمان بچه ها همونی را که بهشون یاد داده بودند

میگفتند بی کم و کاست و نه برعکس!!!؟؟؟؟

 

 

 موضوع : | بازدید : 6 | تگ ها :
تاريخ : 26 / 10 / 1396 | 13:18 | نویسنده : پویا

 

 

حوزه معنايي حكومت

حكومت از واژه حكم بر گرفته شده است و حكم در زبان تازي به معناي

منع و جلوگيري از اصلاح (مفردات راغب اصفهاني ص248) و جلوگيري از ظلم

و ستم است. (معجم مقاييس اللغه ج2 ص91).

ابن منظور در كتاب ارزشمند لسان العرب با نگاهي به واژه شناسي آن مي گويد:

به حاكم از آن رو حاكم گفته مي شود كه ستمگر را از ستمگري باز مي دارد و

جلوي ظلم وي را مي گيرد. (لسان العرب ج3 ص270)

در مفهوم اصطلاحي آن، حكومت به فرآيند اعمال سياست ها و تصميمات از سوي

مقامات رسمي در دستگاه سياسي گفته مي شود. گاه مراد از آن مجموعه مقامات

رسمي مسئول گفته مي شود كه تصميمات سياسي آن مي بايست اجرايي شود

ونمي توان از آن سرپيچي و يا تمرد نمود.

(دايره المعارف تطبيقي علوم اجتماعي ج1 ص232)

قرآن براي بيان مفهوم اخير كه ارتباط تنگاتنگي به حوزه علوم سياسي دارد از

واژگاني چون حكم و ملك و خلف و ولي استفاده و بهره برده است.

 

شرايط حاكمان از نگاه قرآن

 

1-انسان كامل

2-معيارهاي شناسايي

3-ايمان و توحيد{آيه 141 و 144 سوره نساء و نيز 55 سوره

مائده و 56و 57 سوره مائده و 56 سوره نور}

4-اجتناب از استبداد و خودكامگي {آيه 159 سوره آل عمران  }

5-مهرورزي و مردم دوستي

6-نرمي و مدارا با مردم

7-مشورت، كارآمدي و مديريت {در آيه 159 آل عمران آيه 32

سوره نمل}

8-احسان به مردم  (يوسف آيه 56)

9-امانت داري  (نساء آيه 58)

10-تواناييهاي علمي و جسمي (بقره آيه 246 و 247و يوسف آيه 55)

11- اجتناب از ظلم و ستم (يوسف آيه 78 و 79)

12-سهل بودن ديدار مردم با حاكم

در حکومتی که مدعی هستند حاکمیت از ان

خداوند و قوانین بر اساس کلام خداست ایا

این شرایط در وجود حاکمان وجوددارد؟؟؟!!!!

 

 موضوع : | بازدید : 8 | تگ ها :
تاريخ : 24 / 10 / 1396 | 20:03 | نویسنده : پویا